Maakt het leven leuker!
Informatie

CurZus&Zo is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 - 21.00 uur en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 010 251 89 88. In schoolvakanties hebben wij aangepaste openingstijden. Je kunt ons ook mailen info@curzusenzo.nl. Of stel je vraag via ons contactformulier.

Heb je vragen over onze cursussen, inschrijvingen, betalingen of voorwaarden? Klik op het onderwerp waar je informatie over zoekt. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag.

CurZus&Zo heeft een groot aanbod cursussen op het gebied van muziek, dans, toneel, yoga, creativiteit, kunst, cultuur, sport, taal, deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Door middel van de buttons op de homepage of de snelle zoekfunctie aan de rechterkant op de homepage kom je bij de cursus waar je naar op zoekt bent.

Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten. Wij organiseren het graag voor je.

1.       Ga naar de homepage, kies hier wat voor cursus je zoekt. Voor jezelf, (samen met) je kind, je bedrijf, school of kinderopvangorganisatie.

2.       Hierna kan je kiezen in welke categorie je een cursus zoekt. Als je op de categorie klikt, kom je op de pagina met de verschillende cursussen die wij in die categorie hebben.

3.       Klik op de cursus waarover je meer informatie wilt. Je kunt je hier ook direct inschrijven.

Waar worden de cursussen gegeven?
Wij hebben ons eigen cursuscentrum in Rotterdam - Het Lage Land maar ook verschillende andere locaties in Rotterdam en omgeving. Klik hier voor het overzicht van de locaties.

Voor cursussen op maat, cursussen voor bedrijven, scholen en kinderopvang kunnen de cursussen gegeven worden op een eigen gewenste locatie.

Wijzigingen in cursussen door CurZus&Zo
CurZus&Zo behoudt zich het recht voor om voor aanvang of tussentijds wijzigingen door te voeren in de deelnemersbijdragen, in de data en tijden waarop de lessen plaatsvinden en/of groepen samen te voegen. Je wordt hiervan altijd tijdig op de hoogte gesteld. Kan je je niet vinden in de wijziging? Op dat moment mag je dan de inschrijving ongedaan maken. Het cursusgeld wordt dan naar rato (van het aantal gevolgde lessen) gerestitueerd. Nadat de wijziging is doorgevoerd, is de restitutie niet meer mogelijk.

Annulering van de cursus door CurZus&Zo
CurZus&Zo kan genoodzaakt zijn tussentijds een cursus te beëindigen. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Het cursusgeld zal naar rato (van het aantal gevolgde lessen) worden gerestitueerd. Wanneer een cursus of workshop niet van start gaat, wordt het cursusgeld gerestitueerd dan wel niet geïncasseerd.

Uitval docent
Wanneer bij een cursus die uit meerdere lessen bestaat de docent incidenteel afwezig is, als gevolg van ziekte of bijzondere omstandigheden, word je zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. En er wordt (bijvoorbeeld aan het eind van de cursus) de mogelijkheid tot inhalen van de les(sen) geboden. Er vindt geen resitutie van cursusgeld plaats.

Annulering door de cursist
Bij het voortijdig beëindigen van de cursus heb je geen recht op vermindering van het cursusgeld. Alleen na het overleggen van een doktersverklaring of overlijdensbericht, binnen twee maanden na het verlaten van de cursus, kan restitutie van het cursusgeld plaatsvinden (naar rato van het aantal lessen dat reeds is gevolgd). In alle andere gevallen vindt geen restitutie plaats.

Indien je jouw deelname aan een cursus of workshop voor aanvang wilt annuleren, kan dat tot uiterlijk twee weken voor de startdatum. Bij contante/pin/chipbetaling wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. Indien je een eenmalige machtiging hebt verleend, wordt deze niet geïncasseerd.


Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor particulieren hebben we hierop een aanvulling algemene voorwaarden.
Particulieren dienen het cursusgeld bij inschrijving te voldoen door middel van pinbetaling of per eenmalige machtiging voor een automatische incasso. Het cursusgeld kan desgewenst in maandelijkse termijnen worden afgeschreven (maximaal zes). Bij telefonische of online inschrijving kan alleen per automatische incasso worden betaald.

Welke kortingen zijn er mogelijk?
Voor particulieren hebben we de volgende kortingsmogelijkheden:

Rotterdampaskorting
Je krijgt per jaar eenmalig € 25,- korting op een cursusprijs vanaf € 100,- .

SWKGroepPas
Ben je klant van één van de kinderopvangorganisaties van de SWKGroep? Met de SWKGroepPas krijg je 10% korting op alle cursussen van CurZus&Zo.
Om aanspraak te maken op de 10% korting dien je de naam, geboortedatum en kinderopvanglocatie van jouw kind te vermelden bij inschrijving. Dit kun je invullen in het opmerkingenveld bij inschrijving op de website of telefonisch door geven.

Jeugdcultuurfonds Rotterdam
Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam geeft kinderen tot en met 17 jaar, uit gezinnen met een minimum inkomen, de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen met een financiële tegemoetkoming. Deze kan oplopen tot € 450,- per jaar. Meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl/rotterdam. Wil je hiervoor in aanmerking komen? CurZus&Zo helpt je graag verder!

VVV-bon
CurZus&Zo accepteert de VVV-bon als betaalmiddel voor een cursus/workshop.


Je kunt je bij ons direct via de website inschrijven. Bij de cursus staat een tabel met de verschillende beschikbare data en tijden. Klik op de button ‘Inschrijven’ bij de cursus waarvoor je je wilt inschrijven. Direct na de inschrijving ontvang je van ons een bevestigingsmail. Dit betekent dat wij je inschrijving hebben ontvangen. Wij verwerken je inschrijving en nemen zonodig telefonisch contact met je op voor ontbrekende informatie. De inschrijfbevestiging die je hierna per mail of post ontvangt, is je inschrijfbewijs. Hierop staan alle gegevens van de cursus/workshop. Zoals les- en vakantiedata, aanvangstijd, locatie, cursusprijs en dergelijke. Je dient dit bewijs de eerste les te tonen aan de docent. Bewaar dit bewijs zorgvuldig zodat je op de hoogte bent van de les- en uitvaldata!

Een cursus of workshop gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Zonder tegenbericht gaat de cursus of workshop van start. Indien de cursus of workshop wordt geannuleerd, word je hiervan uiterlijk twee werkdagen voor aanvang op de hoogte gesteld.

Kan ik tussentijds inschrijven als de cursus al begonnen is?
Ja, bij CurZus&Zo is het op bijna alle cursussen mogelijk om je tussentijds voor een cursus in te schrijven indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. De cursusprijs wordt naar rato van het aantal nog te volgen lessen berekend.


Het is mogelijk dat er tijdens een cursus of workshop foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor promotionele en commerciële doeleinden. Heb je hiertegen bezwaar dan kan je dit, voor de start van de cursus, schriftelijk aan ons kenbaar maken onder vermelding van de activiteit en de cursuslocatie.


De medewerkers van CurZus&Zo en de ingezette vakdocenten doen hun werk graag en met aandacht en zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat je als klant niet tevreden bent over de producten of dienstverlening van CurZus&Zo. Wij doen onze uiterste best om jouw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met jouw klacht onze dienstverlening verbeteren en voorkomen dat anderen hetzelfde probleem ervaren. CurZus&Zo analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening. Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken. Ons klachtenreglement is op verzoek te verkrijgen.

Definitie klacht
Wij hanteren als definitie van een klacht: een probleem of ongenoegen dat je als klant hebt ten aanzien van de dienstverlening van CurZus&Zo waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden. De klacht kan gaan over de meest uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld de wijze waarop CurZus&Zo de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.

Wat doe je in geval van een klacht?
Je maakt je klacht, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, via klacht@curzusenzo.nl, kenbaar aan een medewerker van CurZus&Zo. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste: naam en adres van de klager, dagtekening, een nauwkeurige omschrijving van de klacht en de periode waarin de klacht is ontstaan. Wij verplichten ons om binnen 24 uur (op werkdagen) de ontvangst van je klacht (per e-mail) te bevestigen.

Proces na indienen klacht
Eerst zal in overleg met jou worden bekeken of je klacht direct kan worden opgelost. In alle andere gevallen verplichten wij ons, de klacht op te lossen binnen 21 dagen na ontvangst, een en ander binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid. Wanneer de hiervoor genoemde stappen nog geen oplossing hebben geboden, wordt een externe partij, te weten Mr. M. Balk-Groenewoud gevestigd te Vleuten, gevraagd te bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Haar uitspraak is bindend voor beide partijen.

Op alle met CurZus&Zo gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.